Jakość i certyfikaty

Jakość i certyfikaty Pure&Sweet

Certyfikaty ekologiczne

Wszystkie nasze produkty są objęte certyfikatem rolnictwa ekologicznego i są pod kontrolą jednostki certyfikującej. Znak euroliścia umieszczony na opakowaniach potwierdza i gwarantuje konsumentom, że nasze produkty zostały wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami Rozporządzenia nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, są wysokiej jakości, wolne od substancji chemicznych i wolne od GMO.

Haccp Pure&Sweet

System HACCP

Wdrożony system HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) obejmuje proces produkcji żywności od oceny dostawy surowców i opakowań po poszczególne etapy produkcji, magazynowanie i dystrybucję do klientów. System odnosi się do Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) oraz Dobrych Praktyk Higienicznych (GHP).